สายตรงผู้บริหาร

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำ "สายตรงถึงผู้บริหาร" เพื่อเป็นจุดให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ผู้ใช้ทุกท่านโปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว และองค์กรจะส่ง คำตอบไปยัง E-mail ที่ท่านที่ได้ให้ไว้

ข้อตกลงในการให้ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

  1. ใช้ข้อความที่เหมาะสม เป็นกลาง สุภาพ ถ้อยทีถ้อยอาศัย
  2. ไมกล้าวอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
  3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในหน่วยงาน
    ** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ** (สทศ, 2558)
หรือ ท่านสามารถส่งอีเมลโดยตรงไปยัง ผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่แนบ