[LogiN]
รายการบทความจากนิสิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ที่
รหัสวิชา
ชื่อเรื่อง
โดย
ผู้สอน
วันเดือนปีที่ผลิต
ipผู้ผลิต
Download
51RB501ทำอย่างไรจึงปรับพฤติกรรมการเข้านอนให้เป็นผลสำเร็จ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาจาริยา รักษ์คิดประทีป จินงี่21/3/2557 16:05:0010.1.118.243[Download]ดู:722
50RB523การควบคุมน้ำหนักให้ได้มาตราฐานสัญชนีย์ สาณเสนประทีป จินงี่21/3/2557 16:02:3410.1.118.243[Download]ดู:641
49RB523โกร๊ธโกรธณฐพร ศรีสวัสดิ์ประทีป จินงี่21/3/2557 15:49:2310.1.118.243[Download]ดู:1194
48RB523ใครอ้วนยกมือชึ้นพ.ต.ต.เอกดัย ธิมาชัยประทีป จินงี่21/3/2557 15:46:1110.1.118.243[Download]ดู:760
47RB523การปรับพฤติกรรมการมาทำงานตรงเวลากรวิกา ก้อนแก้ว ประทีป จินงี่21/3/2557 15:41:3510.1.118.243[Download]ดู:1841
46RB523ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำธัชกร พัทธวิภาสประทีป จินงี่7/3/2557 16:57:3410.1.118.195[Download]ดู:1467
45RB523การเพิ่มพฤติกรรมการใช้ search engineสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลีประทีป จินงี่22/6/2556 13:15:5210.1.118.145[Download]ดู:2810
44RB523การปรับพฤติกรรม การเข้านอนเร็วสมศักดิ์ ประเสริฐสังข์ประทีป จินงี่22/6/2556 13:11:2510.1.118.145[Download]ดู:21459
43RB523เล่นแบดมินตัน..พลันสุขใจแพรว สมบัติใหม่ประทีป จินงี่22/6/2556 13:10:1110.1.118.145[Download]ดู:680
42RB523เพิ่มการออกกำลังกาย...เสริมสร้างสุขภาพพิศุทธิภา เมธีกุลประทีป จินงี่22/6/2556 13:08:0810.1.118.145[Download]ดู:900
41RB523กล้าที่จะพูด...กล้าที่จะเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันชนัดดา ภูหงษ์ทองประทีป จินงี่22/6/2556 13:05:2110.1.118.145[Download]ดู:1005
40RB523สร้างบุคลิกภาพที่ดีด้วยการนั่งหลังตรงมราพันธ์ ชะยะมังคลาประทีป จินงี่22/6/2556 12:43:2110.1.118.145[Download]ดู:1569
39RB523เสริมสร้างการเรียนรู้หนูทำได้ขวัญหญิง ศรีประเสริฐประทีป จินงี่22/6/2556 12:41:5810.1.118.145[Download]ดู:1533
38RB523การปรับพฤติกรรม การไปทำงานสายสมหญิง ลมูลพักตร์ประทีป จินงี่11/11/2553 10:08:3310.1.118.44[Download]ดู:847
37RB523ปรับพฤติกรรมทานอาหารเช้าด้วยเทคนิคการควบคุมตนเอง (Self-control)JARUNEE SAETANGประทีป จินงี่11/11/2553 10:05:1110.1.118.44[Download]ดู:716
36RB523การเก็บของเล่นเข้าที่...หลังจากเล่นกชกร ลุลำนาจประทีป จินงี่11/11/2553 10:01:3510.1.118.44[Download]ดู:14941
35RB523โปรแกรมการเพิ่มพฤติกรรมการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษวิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ประทีป จินงี่11/11/2553 9:58:3310.1.118.44[Download]ดู:1114
34RB523การควบคุมตนเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมใให้ห้มีความนิ่งของใจปองสุข ศรีชัยประทีป จินงี่11/11/2553 9:55:5210.1.118.44[Download]ดู:1382
33RB523การปรับพฤติกรรมการกินผักของตนเองปรียานุช เฉลิมชัยประทีป จินงี่11/11/2553 9:48:5310.1.118.44[Download]ดู:5477
32RB523เพียงแค่ยกมือตอบคำถามปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือประทีป จินงี่22/4/2553 11:45:1010.1.118.221[Download]ดู:691
31RB523การรับประทานอาหารตามท่จัดไวอนงค์นุช คุณวงษาประทีป จินงี่22/4/2553 11:38:5510.1.118.105[Download]ดู:694
30RB523Speak English อย่างไรไม่ให้สะดุดโสรัจจะ จันทร์แสงศรีประทีป จินงี่22/4/2553 11:35:4710.1.118.105[Download]ดู:647
29RB523เล่าสู่กันฟัง...ทำอย่างไรให้อ่านหนังสือแล้วสอบผ่านสมสุข นิธิอุทัยประทีป จินงี่22/4/2553 11:27:5510.1.118.105[Download]ดู:553
28RB523การปรับพฤติกรรรมการเข้าเรียนตรงเวลาของตนเองวิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ำประทีป จินงี่22/4/2553 11:25:3410.1.118.105[Download]ดู:2492
27RB523การรับประทานอาหารในเวลากลางคืนวัลลภ รุจิขจรประทีป จินงี่22/4/2553 11:22:5610.1.118.105[Download]ดู:1502
26RB523พฤติกรรมการรับประทานผลไม้ยศ คำสีแก้วประทีป จินงี่22/4/2553 11:11:3510.1.118.105[Download]ดู:924
25RB523การออกกำลังกายด้วยการเพาะกายมติ ทาเจริญศักดิ์ประทีป จินงี่22/4/2553 11:08:2910.1.118.105[Download]ดู:994
24RB523เกาหลีภูมิ พิพิธวณิชธรรมประทีป จินงี่22/4/2553 11:06:0110.1.118.105[Download]ดู:574
23RB523มาเพิ่มพฤติกรรมการออกกำลังกาย..เพื่อลดการนอนที่ไม่เหมาะสมกันดีกว่าพสิษฐ์ เงางามประทีป จินงี่22/4/2553 11:03:5010.1.118.105[Download]ดู:1224
22RB523พฤติกรรมการเข้านอนตรงเวลา...การปรับพฤติกรรมที่ต้องอาศัยความสมัครใจบุณฑริก เฉลิมโรจน์ประทีป จินงี่22/4/2553 10:59:2710.1.118.105[Download]ดู:809
21RB523การตื่นนอนตรงเวลาบุญญรัตน์ ขจรพัฒน์วรกุลประทีป จินงี่22/4/2553 10:43:4810.1.118.105[Download]ดู:4032
20RB523การดื่มน้ำนันทนัช เผือกใจแก้วประทีป จินงี่22/4/2553 10:41:4510.1.118.105[Download]ดู:16391
19RB501เหตุเกิด...เมื่อลูกไม่เก็บที่นอน...ธีรพงศ์ บำเพ็ญทานประทีป จินงี่22/4/2553 10:38:4010.1.118.105[Download]ดู:1650
18RB523ดนตรีต่อเด็กกฤตธี สีหมนตรีประทีป จินงี่22/4/2553 10:35:2410.1.118.105[Download]ดู:976
17RB523การสวดมนต์ก่อนนอนกนกพร กันทาประทีป จินงี่22/4/2553 10:25:5510.1.118.105[Download]ดู:801
16RB523การปรับเพิ่มพฤติกรรมนั่งชมโทรทัศน์อย่างเหมาะสมเสริมวิทย์ สายวิวัฒน์ประทีป จินงี่10/11/2552 20:09:10202.28.62.246[Download]ดู:881
15RB523แนะ'!' เคล็ดลับออกกำลังกายให้ตลอดรอดฝั่งเยาวลักษณ์ เตียวิลัยประทีป จินงี่29/10/2552 12:01:3710.1.118.221[Download]ดู:1308
14RB781เส้นทางสู่อาชีพ...การเป็นผู้สอนออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกาย(Fitness Center)ปัทมา เกตุอ่ำ
จุรีพร ภิบาลจันทร์
พล กุลสุขรังสรรค์
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี22/10/2552 11:51:0510.1.118.221[Download]ดู:751
13RB781เส้นทางนักฬาอาชีพสมหญิง ลมูลพักตร์
วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
ปองสุข ศรีชัย
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี20/10/2552 17:02:53202.28.62.246[Download]ดู:4144
11RB781"นางรำแก้บน"นายนฤเบศน์ สายพรหม
นายพะเยาว์ ละกะเต็บ
นายวิสุทธิ์ สีนวล
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี20/10/2552 9:04:08202.28.62.246[Download]ดู:1902
10RB781นางโชว์จารุณี แซ่ตั้ง
สาลีนี จงใจสุรธรรม
กชกร สุลำนาจ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี19/10/2552 21:46:14202.28.62.246[Download]ดู:1726
9RB781อาชีพนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติดตวงทอง สังข์แก้
ปรียานุช เฉลิมชัย
ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี19/10/2552 9:24:23202.28.62.246[Download]ดู:4412
8RB884การอบรมเลี้ยงดูเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกมลทิพย์ สงวนรัมย์
ร.ต.ท.หญิงพันธนิภา หาญปราบ
สมภพ บุญนาศักดิ์
งามตา วนินทานนท์25/3/2552 20:59:04202.28.62.246[Download]ดู:958
7RB884หนูไม่อยากอ้วนนายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
นางสาวปิยวรรณ ทัศนาญชลี
นางสาวเทียมจันทร์ ศร
งามตา วนินทานนท์25/3/2552 13:04:1310.1.124.53[Download]ดู:1029
6RB501ความรุนแรงในครอบครัว:มาตรการป้องกันและคุ้มครองแก้ไขด้านสังคมจิตวิทยาศิริพร แก้วอ่อนงามตา วนินทานนท์23/3/2552 15:20:3310.1.118.153[Download]ดู:2800
5RB884ธรรมาภิบาล: หลักการบริหารเพื่อความมั่นคงขององค์กรน.ส.เกษรา หัสมา
น.ส.ปัญจมาส ทวิชาตานนท์
น.ส.รัศมีพร พยุงพงษ์
งามตา วนินทานนท์18/3/2552 14:19:00202.28.62.246[Download]ดู:4890
4RB884การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรระดับอุดมศึกษา1.พิชามญชุ์ ปฐมศิริกุล
2.แจ่มนิดา คณานันท์
3.โสรยา คงดิษ
งามตา วนินทานนท์18/3/2552 13:18:08202.28.62.246[Download]ดู:892
3RB884ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์กรนายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์
นางสาวชไมพร ใจแปง
งามตา วนินทานนท์17/3/2552 15:38:2710.1.124.223[Download]ดู:1833
2RB581การเลี้ยงดูลูกกับสุขภาพจิตเสริมวิทย์ สายวิวัฒน์งามตา วนินทานนท์17/3/2552 15:32:2310.1.118.153[Download]ดู:3802
1RB884การรับรู้คุณความดี คุณธรรมสำคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน1.เกรียงศักดิ์ อุบลไทร
2.จารุณี จันทร์เจริญ
3.วัชชิรทาน เข็มทอง
งามตา วนินทานนท์17/3/2552 13:03:57202.28.62.246[Download]ดู:2909